Organisatie-advies

Ook bij organisatieadvies vormen de kenmerken van de leidraad, verbinding en richting, de kern van mijn werkwijze.

Een organisatie wil ergens naar toe. Bestuur en directie krijgen dat niet voor elkaar zonder de medewerkers. Het is zaak te bedenken op welke manier dat in de gegeven situatie het beste kan. Dat doe ik door me te verdiepen in wat er speelt, in waar een organisatie voor staat. De manier waarop veranderingen kunnen plaatsvinden moet passen bij de aard van de organisatie en bij de mensen die er werken.

Luisteren, zoeken, delen, ontmoeten, verdiepen zijn sleutelwoorden.
Een afstandelijk advies kan ik niet geven.