Ervaring

Mieke Janssen

Ik ben mijn loopbaan begonnen als opbouwwerker: mensen in buurten en wijken ondersteunen bij het opkomen voor hun belangen. Ik vervolgde mijn loopbaan als projectleider stadsvernieuwing, afdelings- en sectorhoofd. Tot het begon te kriebelen en ik voor mezelf begon.

In de loop der jaren heb ik me ontwikkeld tot een zeer ervaren verander- en interimmanager, zonder mijn wortels te verloochenen. Leidraad bestaat sinds 1995.

Mijn ervaring ligt voor het grootste deel bij gemeenten, waar ik heb gewerkt op nagenoeg alle werkgebieden van de gemeentelijke organisatie. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om structuurveranderingen, al zijn die vaak ook nodig of nuttig als middel om een nieuwe koers te ondersteunen. Vaker gaat het om veranderingen in houding, gedrag, denken vanuit het perspectief van de opdrachtgever/de klant/de bewoner, in gesprek gaan met je omgeving.

Voor wie/met welk doel een organisatie in het leven geroepen is houd ik voor ogen. Van daar uit ga ik (be)denken en werken. Bij het implementeren van veranderingen, ook bij het uitvoeren van minder populaire maatregelen, blijf ik in gesprek met betrokkenen, de nadruk leggend op waar mensen goed in zijn.

Ik ben gericht op samenwerking en creëer draagvlak voor veranderingen.

Een greep uit mijn opdrachten:

Huidig: projectmanager implementatie darmkankerscreening; stichting voor bevolkingsonderzoek

Kwartiermaker gemeentelijk vastgoed; gemeente

Kwartiermaker Vastgoed bij een grote zorggroep

Hoofd Vastgoed en Voorzieningen; gemeente

Gedelegeerd directielid; gemeente

Hoofd Zorg en Integratie; gemeente

Hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling; gemeente

Directeur Ingenieursbureau; gemeente

Hoofd Bouw- en Woningtoezicht, Milieu en Handhaving openbaar gebied; gemeente

Manager Facilitaire Diensten; gemeente

Hoofd Terugvordering en Verhaal; gemeente

Hoofd Wijkontwikkeling; gemeente

Co-manager trajectbegeleiding; wsw-bedrijf

Hoofd communicatie; gemeente

Directeur arbeidsmarkt; wsw-bedrijf

Branchemanager overheid; energiebedrijf

Hoofd grondgebied; gemeente