Interim- en projectmanagement

Interim-management vraagt om leiderschap, visie en bindend vermogen, of het nu een vervanging betreft, een reorganisatie, een stagnerend proces of interne strubbelingen.

Mijn bedrijf heet Leidraad, een beeldspraak voor de manier waarop ik werk.

Het gaat me om verbinden, overbruggen, verbanden aanbrengen, samenhang creëren.

Ik breng een denkbeeldige leidraad aan in een organisatie/afdeling; een richtsnoer naar vooruitgang richting een gesteld of te stellen doel.

Maar ook verbind ik het oude met het nieuwe en de top met de werkvloer, met zachte, maar vastberaden hand: ombuigen in plaats van breken. Daar kan ook snoeien bij nodig zijn.

Ik spreek medewerkers aan op een volwassen en verantwoordelijke manier van werken. Zij krijgen de ruimte als dat kan, maar moeten ook leren zich te schikken als dat nodig is.

Graag creëer ik een cultuur waarin medewerkers zelfstandig kunnen werken, waarin ze persoonlijk effectief zijn en zich gesteund weten.

Door ze inzicht te geven in wat er speelt en ze te betrekken bij te maken keuzes en besluiten, probeer ik mensen mee te krijgen op de ingezette of in te zetten lijn. Ik wil er samen met hen de schouders onder zetten zodat we gezamenlijk op een gewenst doel af  stevenen en ervaren dat resultaat energie geeft. Zelfs als er veel energie nodig was om dat te bereiken.

 In de vaak zo moeilijke vertaalslag van de koers van het bestuur, de inzichten en visie van de directie naar de medewerkers kan ik een goede rol spelen. Ik ben een strategisch denker. Ik word doorgaans als een betrokken en kundig gesprekspartner ervaren. Ik schroom niet zelf het voorbeeld te geven door de handen flink uit de mouwen te steken. Ik ga niet op afstand staan; ik ben deel van het geheel.

Ik ben een veranderaar die bedenkt en implementeert met oog voor wat werkt en voor wat mensen kunnen. Een enthousiaste en pragmatische manager, sterk in het motiveren en inspireren van mensen en in het uitzetten van duidelijke lijnen.